ابزار فارسی نویسی در اتوکد Farsi Text v2.0

فارسی نویسی در اتوکد – چگونه در اتوکد فارسی بنویسیم ؟
یکی از مشکلات نرم افزار اتوکد در تمامی نسخه های منتشر شده استفاده از نوشته های فارسی و چاپ نقشه هایـی
است که با فونت های فارسی کارشده است از این رو من و دوستانم در دفتر طرح و معماری آرچ تک  تصمیــم به
ارائه راهکاری برای استاندارد سازی این فونت ها و ابزاری بــرای اسـتفاده آسـان کاربران این نـرم افزار شدیم

با مطـالعه وتحقیق روی نسخه های متعدد نرم افزار اتوکد به این نتیجه رسیدیم که استفاده از فونت های داخلی اتوکد راهکار
مناسبی است بنابر این تصمیم به تولید ابزاری جهت سهولت تایپ این گونه فونت ها شدیم از آنجا که فونتهای زیادی
موجود است ولی سعی کردیم تا مناسب ترین و متنوع ترین آنها را جمع آوری و در قالب این ابزار ارئه نماییم که امیدواریم
مورد استفاده و علاقه شما کاربران گرامی قرار بگیرد.
جهت دریافت این نرم افزار از لینک موجود در این صفحه استفاده نمایید همچنین راهنمای نصــب و راه انـدازی این ابزار نیز
در اینجا قابل دسترسی میباشد ،ویدئوی آموزشی این ابزار نیز در اینجا قابل مشاهده میباشد.
.
.
ویدئوی  آموزش نصب و راه اندازی
.
.
.