همکاری با دفتر

ضمن خوش آمد گویی به اطلاع میرساند این دفتر طراحی جهت ایجاد اشتغال و جذب نیروهای شایسته و توانمند در نظر دارد فراخوان همکاری بصورت مجازی و دورکاری را از این طریق محقق سازد ازاین رو دوستان و همکارانی که تمایل به همکاری بصورت پروژه ای و بصورت مجازی دارند میتوانند با پرکردن اطلاعات فرم زیر مشخصات و توانمندی های خود را به اطلاع ما برسانند تا این دفتر از تجربه کاری و توانمندی دوستان در انجام پروژه های این دفتر استفاده نماید لذا آن دسته از دوستانی که با این دفتر همکاری نمایند در اولویت استخدامی  این دفتر نیز میباشند .